Notice: Undefined variable: newsletter in /home/kidpower.nl/www/php/Application.php on line 92 Stichting Kidpower
Menu Menu Kid Kidpower Organisatie Agenda Nieuws Evaluatie Evaluatie Kidpower Workshops cursussen Steun ons! Links

Evaluaties

Referenties:

We hebben de lessen van Kidpower opgenomen in het aanbod van "de Brede School". We hebben gekozen voor lessen zelfverdediging omdat de leerlingen de komende schooljaren in een sterk veranderde omgeving terecht zullen komen; uit hun vertrouwde dorpsomgeving gaan zij vaak per fiets naar de stad, wat voor veel kinderen onzekere gevoelens oproept.Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen als ze zichzelf weten te verdedigen in bedreigende situaties. Wij vinden dit voor de leerlingen uit de bovenbouw een belangrijk aspect in hun ontwikkeling.De leerlingen zijn erg enthousiast. Kidpower werkt met kleine groepjes en geven daardoor veel individuele aandacht. Ook de samenwerking met school verloopt op een prettige en open manier. Er wordt goed geluisterd naar de wensen van de basisschool en hier wordt goed op ingespeeld.

Coördinator Brede School (Basisschool De Vijf Eiken in Rijen)

Mijn leerlingen (7 t/m 16 jaar) hebben genoten van de workshop. Ik zag die avond alleen maar vrolijke en enthousiaste kinderen, die zich allemaal voor meer dan 100% hebben ingezet. Ouders zagen hun kinderen enthousiast thuis komen. Het heeft vooral het zelfvertrouwen van de kinderen vergroot. Een mooie opmerking van een leerling uit de groep: "Nu weet ik wat ik op het schoolplein ‘kan' doen als kinderen mij plagen, en dat vind ik erg fijn!". Mijn doel was bereikt!

Wendy Robben, Ikbegrijphet (Praktijk voor RT)

Kidpower is bij ons in het wijkcentrum de Nieuwe stede uitgevoerd binnen het aanbod van naschoolse activiteiten van brede school aKWAmarijn.
Ik zie dat Kidpower kinderen bewust maakt van hun eigen gedrag en dat van anderen. Ze leren assertiviteit op een goede manier in de praktijk te brengen.
De thema's zijn op zich vrij zwaar maar worden in een spelvorm gegoten die bij hun leeftijd past en waar ze ook veel plezier aan beleven.
Het aanbod wordt flexibel uitgevoerd d.w.z. dat de keuze van spelvormen tijdens de cursus worden aangepast aan de samenstelling van de groep. Er is ook voldoende individuele aandacht voor de kinderen.

Noor van Wijck, sociaal cultureel werker de Twern Tilburg.

Evaluaties van ouders:

Ouders van een kind van 10 jaar: Ik verwachtte een theoretische+praktische onderbouwing van hetgeen dat je kreeg aangeboden. Deze zijn uitgekomen gedurende de les. Je leert als ouder ook een paar erg nuttige tips, ook voor mijn andere kind die niet aan de cursus had deelgenomen.

Ouders van een kind van 5 jaar: Deze workshop is prima geschikt voor de bewustwording en veiligheid van de kinderen. Snelle en simpele methoden die goed aan te leren zijn en bijdragen aan wat meer veiligheid, voor zichzelf en hun omgeving.

Ouders van een kind van 9 jaar: Wat te doen in situaties met vreemden vond ik een heel belangrijk item, dit is naar mijn inzicht zeer goed aan de orde gekomen. Ik vind de workshop een heel goed iets, moest eigenlijk op school verplicht zijn om te volgen.

Ouders van een kind van 7 jaar: De veiligheidstips en technieken die aangeleerd worden, lijken mij goed in de praktijk toe te kunnen passen. Er moet hierna wel geoefend blijven worden.

Ouders van een kind van 11 jaar:  Het was een leuke, leerzame en interactieve workshop.

Ouders van kinderen van 5 en 7 jaar:   Een geweldige en leerzame middag voor zowel de kinderen als de ouders. De kinderen zouden het graag nog een keer doen, ze hebben het er nog elke dag over. De oma’s vinden het jammer dat ze niet meer kunnen “wangknijpen”…hahahaha! Bedankt, het was een leuke middag!

Ouders van een kind van 8 jaar: De workshop heeft mijn kind meer zelfredzaamheid bijgebracht, middels leuke en kindvriendelijke oefeningen

Ouders van kinderen van 6 en 8 jaar: Van tevoren wisten we niet precies wat we ervan moesten verwachten, maar na afloop waren onze zonen en wij tevreden over de workshop. Ze hebben vooral geleerd hoe ze zich weerbaarder kunnen opstellen, zowel verbaal als fysiek. Hun jongste broertje heeft thuis ook nog even als oefenmateriaal gediend, maar ook die heeft er ook weer wat van opgestoken. Nu is het aan ons om er regelmatig aandacht aan te besteden, ook al hoop je dat ze er zo weinig mogelijk mee te maken hebben in de praktijk. Evi en Lex hebben onze zonen op een laagdrempelige en vooral kindvriendelijke manier diverse handvatten meegegeven voor het geval dat…

Ouders van een kind van 9 jaar:  Kinderen leren om voor zichzelf op te komen, laten niet met zich sollen door de verkregen tips/ technieken. Ze leren hoe ze zich kunnen verdedigen.